Referenser

Referenser


Vi har vid flera tillfällen kontaktat Mikael och Fredrik på First Things First. Detta för att i första hand få hjälp med kartläggning och diagnostisk bedömning. De har varit lätta att komma i kontakt med, möjliggör ett snabbt igångsättande av insatsen och ger ett tryggt och kompetent stöd både till medarbetaren och arbetsgivaren (beställaren).


Vi har även vid några tillfällen beställt öppenvårdsinsats. De har då mött och engagerat sig i våra medarbetare på ett fint, professionellt och engagerat sätt med i dessa fall gott resultat. De har löpande återkopplat till berörd chef och HR under de olika faserna och involverat oss i processen. First things first har även samverkat med vår företagshälsa så att helheten blivit bra.


Jag kan varmt rekommendera First Things First.

Anna Holmqvist, HR-specialist Karlstads kommun

FTF är en självklar samarbetspartner när vi behöver stöd som arbetsgivare i alkohol- och drogrelaterade frågor. Oavsett om det gäller rådgivning, bedömning av insatser eller behandling så är FTF professionella och kundorienterade i alla delar.

Maria Sundin

HR-specialist

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Karlstads kommun

Vi kan varmt rekommendera First things First. Tillgängligheten är snabb och vi och våra kunder får alltid ett proffsigt bemötande och bra support i alla våra alkohol- och drogärenden.
Servicehälsan i Värmland AB