Utredning & diagnostisk bedömning

Utredning & diagnostisk bedömning

Det är viktigt att börja i rätt ände för att kunna ge rätt förutsättningar till förändring. Därför är det viktigt att ge klienten insikt i sin situation innan behandlingsinsattsen påbörjas.


För att möta remittentens och klientens behov av att snabbt komma fram till rätt insats sker utredning och diagnostisk bedömning under en intensiv period av 2-3 veckor. Det görs en noggrann kartläggning över klientens behov av behandling samt hur det ligger till med personens motivation och förmåga till behandling.


Klienten genomför också en ADDIS intervju som ligger tillgrund för en diagnostisk bedömning. ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser. ADDIS instrumentet omfattar även screening för PTSD, ångest depression, stress samt socker/mat och spel.


Efter att utredningen är klar träffas vi tillsammans med remittent och ser över vilken behandlingsinsats som rekomenderas. 

Utredning & diagnostisk bedömning erbjuder

Beroendesjukdommen är svår att diagnostisera och för att inte förlita oss på antaganden och personliga uppfattningar använder vi ADDIS som ett led i vår utredning. Det förbereder också klienten till varför behandling är nödvändig. En bättre förberedd klient ger ökad chans till en lyckad behandling.

  • 3 st individuella intervjusamtal för bedömning av förmåga och motivation.


  • En ADDIS intervju med uppföjningsdamtal av den diagnostiska bedömningen samt rekommenderad åtgärder.


  • Bedömningsamtalen sätter igång omgående och tar ca 2-3 veckor.