Öppenvård

Behandling i öppenvård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


First Things First Öppenvård är en tolvstegsgrundad behandling som bygger på en professionalisering av tolvstegsrörelsens koncept och principer för hur man tillfrisknar från sitt substansberoende. Detta är en erkänt bra behandlingsmodell som används världen över med goda resultat.

Vi ser alkoholism och narkomani som en kronisk och progressiv sjukdom och där vi i öppenvårdsbehandlingen vill ge dig insikterna och kunskaperna för hur du kan tillfriskna från detta tillstånd. Metoderna är samtal, gruppterapi, utbildning och egna arbeten. Vi utbildar även det nätverk som finns runt omkring personen.

Behandlingsprogrammet är pedagogiskt strukturerat genom 8 stycken teman för att svara mot behovet av både utbildning och känslomässig utveckling. Vi arbetar i grupp med 12-stegsprogrammets principer som grund i hela behandlingsfilosofin och vi hjälper klienten att praktisera dessa principer i sitt liv. Behandlingen vilar på en kognitiv och psykodynamisk grund och behandlarna har lång erfarenhet av att arbeta med beroendetillstånd. First Things First öppenvård kommer att ge klienten grundläggande kunskaper om de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som ett beroendetillstånd har inverkan på.Öppenvårdens innehåll erbjuder

Ett pedagogiskt strukturerat program utvecklat för både utbildning och känslomässig utveckling. En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering.


  • Programlängden är 8-12 veckor, 5 dagar i veckan.


  • Diagnostisk bedömning (ADDIS)


  • Minst 192 timmar gruppterapi


  • Möjlighet till enskilda samtal.
  • NADA öronakupunktur 2 gånger i månaden.


  • Eftervårdsbehandling ingår.


  • Anhörigprogram ingår.