Hem

Hur det fungerar


1. Utredning & diagnostisk bedömning


2. Primärbehandling i öppenvård


3. Anhörigstöd


4. Eftervård

Upptäck First Things First verksamhet

Vi erbjuder en långsiktig helhetslösning på hemmaplan när det gäller alkohol och narkotika rehabilitering. Med ett proffessionellt bemötande från första stund till avslutad behandling.

First Things First erbjuder

Ett pedagogiskt strukturerat program utvecklat för både utbildning och känslomässig utveckling. En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande diagnostisk bedömning, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering.


Vi gör en fullskalig behandling möjlig på hemmaplan

Idén till First Things First växte fram efter att vi i många år jobbat med människor med  beroendeproblem och deras familjer. Under en gemensam utbildningsinsats riktad mot arbetslivet började en vision växa fram om att kunna erbjuda en helhetslösning på hemmaplan. En fullskalig öppenvårdsbehandling där vi erbjuder diagnostisk bedömning, primär behandling och eftervård samt att man som anhörig får stöd och hjälp från första stund.