Enskilda samtal

Enskilda samtal

Vi erbjuder behandling i enskilda samtal där vi på kort varsel kan finnas tillgänglig för dig.


I enskilda samtal jobbar vi med att motivera och undervisa klienten till att ta eget ansvar för en förändring. Detta görs genom att skapa medvetenhet och kunskap om bindningar känslor, kommunikation relationer och familjesystem mm. Samtal med terapeut kan ge stöd eller kraft till att öppna upp nya vägar eller ge nya perspektiv som motiverar till färändring. 


Exempel på samtalsämnen:

- alkohol, drog eller spelproblematik

- medberoende

- vuxet barn

- livskriser 

- sorg