Anhörigstöd

Anhörigstöd

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Det är oerhört viktigt att jobba med hela familjesystemet och inte bara med den som är beroende eftersom beroendesjukdomen också skapar mental och känslomässig ohälsa för de anhöriga. Som familjemedlem upprätthåller man ofta en yttre fasad och städar undan de konsekvenser som beroendet skapar och hjälper därför den beroende och sig själv på fel sätt. Erfarenheten visar att om anhöriga får hjälp så ökar det också möjligheterna till tillfrisknande för den som gör behandling för sitt beroende. Vi arbetar tillsammans i grupp där du som anhörig får möjlighet att träffa andra i samma situation för att utbyta tankar och erfarenheter men framförallt för att dela styrka och hopp. Anhörigprogrammet lägger stor vikt vid att ge verktyg för att hantera alla de skador som som uppkommer i en familj eller på en arbetsplats pga av beroendet.


First Things First vill ge dig som anhörig en ökad kunskap om beroendesjukdomen och en möjlighet att bearbeta de känslor som i obearbetat tillstånd ofta uttrycks i passiv ilska. Programmet är också tillgängligt för dig som inte har någon anhörig i behandling hos oss.

Anhörigstödets innehåll erbjuder

Ett pedagogiskt strukturerat program utvecklat för både utbildning och känslomässig utveckling. En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering.


  • Programlängd i anhörigprogrammet är 10 veckor, 1 kväll i veckan.


  • Totalt 30 timmar gruppterapi.


  • Möjlighet till enskilda samtal.


  • Möjlighet till 3 partssamtal.