Om oss


REHABILITERING OCH UTBILDNINGSCENTER

FIRST THINGS FIRST

Välkomna till First Things First!

Idén till First Things First växte fram efter att vi i många år jobbat med människor med  beroendeproblem och deras familjer. Under en gemensam utbildningsinsats riktad mot arbetslivet började en vision växa fram om att kunna erbjuda en helhetslösning på hemmaplan. En fullskalig öppenvårdsbehandling där vi erbjuder diagnostisk bedömning, primär behandling och eftervård samt att man som anhörig får stöd och hjälp från första stund. Våran erfarenhet visar att det oftast är glappet mellan dessa insatser som gör att många faller igenom och inte lyckas med sin rehabilitering.

Vi har också genom åren upplevt att det finns ett tomrum när det gäller insatser för de personer som inte tillgodoser sig behandling i enskilda samtal eller för de som är i behov av en mer omfattande behandling men som inte kan identifiera sig med med de personer som de möter på ett behandlingshem.

Med First Things First Öppenvård vill vi fylla detta tomrum och erbjuda en strukturerad och innehållsrik behandling anpassad för personer vars livssituation gör det möjligt att genomföra en fullskalig behandling på hemmaplan. Vinsten med att vi finns nära är att behandlingen blir mer transparant och att vi blir tillgängliga för regelbundna återkopplingar och och uppföljningsträffar. Det blir också enkelt att komma på studiebesök och bilda sig en egen uppfattning om vi är rätt val för dig.

Varmt välkomna!

Mikael Karlsson

Verksamhetsansvarig

070 233 22 16

Marcus Åkersten

Behandlingsassistent

Fredrik Eriksson

Behandlingsansvarig

070 415 42 76

Rehabilitering och Utbildningscenter

En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande diagnostisk bedömning, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering. 


KOMMA I KONTAKT


Adress:

Sveaplan 2 66430 Grums


Email:

post@firstthingsfirst.se


Telefon:

Mikael Karlsson 070 233 22 16

Fredrik Eriksson 070 415 42 76


Copyright © All Rights Reserved