Eftervård


REHABILITERING OCH UTBILDNINGSCENTER

FIRST THINGS FIRST

Behandling i eftervård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Eftervårdsbehandlingen har ett strukturerat behandlingsinnehåll där syftet är att klienten ska fortsätta tillämpa de kunskaper och erfarenheter som erhållits i primärbehandlingen. Det är oftast här de svåra frågorna dyker upp och som kan leda till frustration och tvivel vilket kan resultera i återfall. Vi erbjuder därför en eftervårdsträff i veckan under 6-8 månader efter avslutad primärbehandling. Här kommer vi gå djupare med de problem som kan leda till att klienten återfaller samt fortsätta att vägleda klienten i tolvstegprogrammet resterande steg. Vi tittar närmare på drivkrafterna bakom beroendet för att ge klienten större förståelse för sitt beroende vilket är nödvändigt för den långsiktiga strukturförändring som krävs. Vi tar även emot personer som gjort behandling på ett annat behandlingshem.


Eftervårdens innehåll erbjuder

Ett pedagogiskt strukturerat program utvecklat för både utbildning och känslomässig utveckling. En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering.

.

  • Programlängd i eftervården är 1 kväll veckan under 6-8 månader.


  • Minst 72 timmar gruppterapi.


  • Ökad kunskap och fördjupning.


  • Återfallsprevention.


  • Möjlighet till enskilda samtal vid behov.
Rehabilitering och Utbildningscenter

En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande diagnostisk bedömning, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering. 


KOMMA I KONTAKT


Adress:

Sveaplan 2 66430 Grums


Email:

post@firstthingsfirst.se


Telefon:

Mikael Karlsson 070 233 22 16

Fredrik Eriksson 070 415 42 76


Copyright © All Rights Reserved