Tjänster


REHABILITERING OCH UTBILDNINGSCENTER

FIRST THINGS FIRST

Utredning & diagnostisk bedömning

Det är viktigt att börja i rätt ände för att kunna ge rätt förutsättningar till förändring. Därför är det viktigt att ge klienten insikt i sin situation innan behandlingsinsattsen påbörjas.


För att möta remittentens och klientens behov av att snabbt komma fram till rätt insatts sker utredning och diagnostisk bedömning under en intensiv period av 2-3 veckor. Det görs en noggrann kartläggning över klientens behov av behandling samt hur det ligger till med personens motivation och förmåga till behandling.

Klienten genomför också en ADDIS intervju som som ligger tillgrund för en diagnostisk bedömning. ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Eftervård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Eftervårdsbehandlingen har ett strukturerat behandlingsinnehåll där syftet är att klienten ska fortsätta tillämpa de kunskaper och erfarenheter som erhållits i primärbehandlingen. Det är oftast här de svåra frågorna dyker upp och som kan leda till frustration och tvivel vilket kan resultera i återfall. Vi erbjuder därför en eftervårdsträff i veckan i 40 veckor efter avslutad primärbehandling. Här kommer vi gå djupare med steg 2-9 i 12- stegprogrammet men också titta djupare på drivkrafterna bakom beroendet för att ge klienten större förståelse för den långsiktiga strukturförändring som krävs. Vi tar även emot personer som gjort behandling på ett annat behandlingshem.

Öppenvård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


First Things First Öppenvård är en tolvstegsgrundad behandling som bygger på en professionalisering av tolvstegsrörelsens koncept och principer för hur man tillfrisknar från sitt substansberoende. Detta är en erkänt bra behandlingsmodell som används världen över med goda resultat.

Vi ser alkoholism och narkomani som en kronisk och progressiv sjukdom och där vi i öppenvårdsbehandlingen vill ge dig insikterna och kunskaperna för hur du kan tillfriskna från detta tillstånd. Metoderna är samtal, gruppterapi, utbildning och egna arbeten. Vi utbildar även det nätverk som finns runt omkring personen.

Anhörigstöd

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Det är oerhört viktigt att jobba med hela familjesystemet och inte bara med den som är beroende eftersom beroendesjukdomen också skapar mental och känslomässig ohälsa för de anhöriga. Som familjemedlem upprätthåller man ofta en yttre fasad och städar undan de konsekvenser som beroendet skapar och hjälper därför den beroende och sig själv på fel sätt. Erfarenheten visar att om anhöriga får hjälp så ökar det också möjligheterna till tillfrisknande för den som gör behandling för sitt beroende. Vi arbetar tillsammans i grupp där du som anhörig får möjlighet att träffa andra i samma situation för att utbyta tankar och erfarenheter men framförallt för att dela styrka och hopp.

4 enkla steg till en professionell bedömning och rätt behandling

Inför beslut om placering är det viktigt att klienten och den som placerar får en så tydlig bild som möjligt av vad en utredning och en behandling på First Thing First öppenvård innebär. Det gör att klienten känner sig trygg och kan ta till sig både utredning och behandling på bästa sätt. Vi vill därför på ett informationsbesök berätta vad klienten kan förväntas sig av behandlingen samt ge information om våra metoder, rutiner, regler och hur vi ser på sjukdomsbegreppet.

Steg

1

Kontakta behandlare på First Thing First angående klientens behov av utredning & behandling


Steg

2

Remittent 

och klient kommer på ett informations-besök där vi berättar om behandlingen, våra metoder, rutiner och regler


Steg

3

Utredning

av substans-beroendet genom ADDIS intervju samt kartläggning över nätverk, motivation och anhöriga.

ca 2-3 veckor

Steg

4

Bedömnings-samtal med remittent och klient där vi presenterar en aktuell bild av hur beroendet ser ut och bedömning av insats presenteras.

Rehabilitering och Utbildningscenter

En unik helhetslösning på hemmaplan med innehållande diagnostisk bedömning, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd för att ge bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad rehabilitering. 


Copyright © All Rights Reserved

KOMMA I KONTAKT


Adress:

Sveaplan 2 66430 Grums


Email:

post@firstthingsfirst.se


Telefon:

Mikael Karlsson 070 233 22 16

Fredrik Eriksson 070 415 42 76